Daarom zijn we Schoolhelden

Bekijk onze video

In deze video ziet u wat wij doen en hoe wij werken.

Verder op deze pagina vindt u meer informatie over:

|| De urgentie ||

|| Onze missie ||

|| Onze methode ||

|| Het team ||

De urgentie

Zorgwekkend binnenklimaat

Kinderen brengen veel tijd door in het klaslokaal. Het is schrijnend dat in veel klaslokalen het binnenklimaat te wensen over laat. Met grote regelmaat is de CO2 concentratie te hoog en is de lichtopbrengst ver beneden de maat. Dit leidt tot slechtere prestaties van onze kinderen en hun leerkrachten. Ook zorgt dit voor onnodig hoge energie- en onderhoudskosten voor de scholen. Dit is erkend in de Green Deal Verduurzaming Scholen, die ondertekend is door de regering.

Klimaatveranderingen

Het klimaat veranderd, dat is niet meer te ontkennen. Als we de wereld leefbaar willen houden, dan moeten wij met zijn allen actie ondernemen. De berichten van de laatste klimaattop uit Parijs bevestigen dit. Wij geven alle scholen en hun omgeving de mogelijkheid om bij te dragen aan deze verduurzaming. Een bijdrage aan duurzaam onderwijs is een bijdrage aan een duurzame toekomst.

Onze missie

Verduurzaming van alle scholen

Het is onze missie om alle scholen van Nederland te verduurzamen. Door schoolgebouwen fysiek te verduurzamen wordt duurzaamheid onderdeel van het dagelijks leven van kinderen. Hierdoor profiteren scholen direct van de gezondheids- en financiële voordelen. Doordat deze kinderen werkelijk zien wat duurzaamheid kan doen, worden deze kinderen ambassadeurs van duurzame ontwikkeling.

Gezond licht

Onze eerste fase is het verhogen van de verlichtingskwaliteit en verlagen van het energieverbruik. Door de huidige verlichting te vervangen voor LED verlichting profiteren de scholen van gezondere verlichting en besparen ze energie De toe te passen LED verlichting is gezonder voor de kinderen en leerkrachten. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en betere leerprestaties.

Onze methode

Circulaire economie

Dankzij het toepassen van de principes van de Circulaire Economie voorzien we scholen direct van duurzame LED verlichting. Schoolhelden blijft eigenaar van de lampen en garandeert de school gezond en goed licht tegen een vast maandbedrag. Dit doen wij door slimme ketensamenwerking, waardoor ook eerlijke prijzen en goede kwaliteit gegarandeerd zijn.

Direct duurzaam

Doordat scholen slechts een maandbedrag betalen voor het gezondere licht, blijft er investeringsruimte voor hetgeen de prioriteit heeft. Tevens wordt er vaak meer energie bespaard dan dat het licht per maand kost. Zo kunnen scholen zich richten op goed onderwijs terwijl ze direct een duurzame stap maken.

Het team

Joop Vaane

Vanuit mijn passie voor duurzame vooruitgang en de kansen die Cradle to Cradle en de Circulaire Economie ons bieden is het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving mijn missie geworden. Door de ervaring die ik opgedaan heb in de praktijk, heb ik de voordelen en mogelijkheden van duurzame toepassingen leren kennen. Dit gaat verder dan energiebesparing en heeft ook te maken met gezondheid en comfort. Ik zag dat scholen achterlopen op dit gebied, terwijl juist zij baat hebben bij verduurzaming. Met Schoolhelden geven wij alle scholen de mogelijkheid om van deze voordelen te genieten.

Eduard Swagemakers

In 2010 kwam ik in contact met het fenomeen LED-verlichting, en de enorme energiebesparing die dat oplevert. In die tijd leerde ik Joop kennen met zijn passie voor de Circulaire Economie en het Cradle to Cradle principe, wat veel verder ging dan geld verdienen met lampen. Mijn tak van sport is ondernemers begeleiden, met een visie op het creëren van een betere wereld. Toen Joop mij vroeg zijn partner te worden in een bedrijf dat zich richt op scholen waar de omstandigheden vaak slecht zijn, en de financiële middelen ontbreken, zei ik natuurlijk ja. Samen zijn we gaan zoeken, en hebben we Schoolhelden ontwikkeld.