Minder geld voor scholen

| 28-05-2019 |  DEN HAAG – Scholen kunnen volgend jaar 115 miljoen euro minder uitgeven aan zaken zoals tafels, schriften en huisvesting. De broekriem moet worden aangehaald vanwege een eerdere financiële tegenvaller.

De scholen worden op hun budget gekort vanwege een tegenvaller met studentenramingen. Het ministerie schat ieder jaar in hoeveel nieuwe studenten er komen. Als dat er meer zijn dan verwacht, dan is er een tegenvaller.

Lonen

Het gat van 115 miljoen euro wordt opgevuld door het budget van scholen voor een deel niet aan te passen op de inflatie, laat een woordvoerder weten. Het gaat om de zogeheten loon- en prijsbijstelling. Het betekent dat alle scholen tezamen (zowel basisscholen als hoger onderwijs) minder geld aan schoolspullen kunnen uitgeven. De lonen van leraren blijven wel buiten schot.

Het is bepaald niet de eerste keer dat de studentenaantallen door het ministerie verkeerd zijn ingeschat. In voorgaande jaren moesten scholen ook al bezuinigen door foutieve studentenramingen.

Ook dit jaar zat het ministerie er flink naast bij de raming, stelt een woordvoerder. Dat nieuwe gat zorgde voor fikse minnen van 55 miljoen voor dit jaar tot 64 miljoen in 2024, maar besloten is om scholen daar niet voor op te laten draaien. Er is extra belastinggeld voor vrijgemaakt. Voor hoger onderwijs, waar de klap vaak het hardst aankomt, gaat het om 80 miljoen.

Nog eens 41 miljoen euro aan belastinggeld gaat extra naar bèta- en technische opleidingen. „Door verschillende mee- en tegenvallers komt het saldo van het ministerie van OCW op 55 miljoen extra”, stelt de woordvoerder.

In de Voorjaarsnota van het kabinet staat verder dat vooral defensie, klimaat en (jeugd-)zorg er geld bij krijgen. Bij defensie wordt dat op lange termijn een jaarlijkse plus 162 miljoen euro. Maar de eerste jaren krijgt de krijgsmacht aanvankelijk eenmalig een hoger bedrag, dat loopt op tot 461 miljoen euro in 2024.

De jeugdzorg wordt dit jaar 420 miljoen euro extra bijgeplust en de twee jaar daarna 300 miljoen euro. De ggz krijgt er uiteindelijk structureel 95 miljoen euro bij, maar dit jaar nog 50 miljoen. Naar het klimaatakkoord gaat dit jaar 400 miljoen, daarna 110 miljoen euro per jaar.

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3657211/minder-geld-voor-scholen?utm_source=google&utm_medium=organic