Geen geld scholen Rijssen-Holten voor renovatie en nieuwbouw

| 28-08-2017 | De aanvragen van vijf scholen in Rijssen-Holten voor geld voor renovatie cq. vervangende nieuwbouw zijn door B en W afgewezen. Alleen een aanvraag van de Banisschool in de wijk Veeneslagen wordt gehonoreerd voor een bedrag van €190.900.

Scholengemeenschap De Waerdenborch uit Holten en de Rijssense Johan Frisoschool, Elimschool, Banisschool, In den Climtuin, Haarschool willen hun plannen opgenomen zien in het onderwijshuisvestingsprogramma 2018. Het komt erop neer dat ze dan geld krijgen van de gemeente om de renovatie of vervangende nieuwbouw te kunnen uitvoeren.

Maar B en W zijn niet van plan met dat geld over de brug te komen omdat de scholen zelf voor buitenonderhoud inclusief aanpassingen aan schoolgebouwen verantwoordelijk zijn. Sinds 2015 is dat het geval voor basisscholen; voor het voortgezet onderwijs was dat al tien jaar eerder ingevoerd. Met die eigen verantwoordelijkheid ontvingen de scholen ook het geld van het rijk, dat voorheen naar de gemeente ging.

De schoolbesturen beweren dat renovatie cq. vervangende nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk zijn en dat ze het benodigde geld niet konden reserveren. Maar het college heeft daar geen boodschap aan. ‘Scholen mogen ook zelf bepalen of ze de vergoeding uitgeven aan personeel of gebouwen’, zegt het college en stelt dat het prima is als een schoolbestuur ervoor kiest om geld te spenderen aan personeel, maar dan vervolgens niet het handje ophouden bij de gemeente.

Alleen de Banisschool krijgt €190.900 uit de reserve schoolgebouwen omdat de school ruimtegebrek heeft en nog niet was aangepast aan onderwijskundige vernieuwingen.

Bron: https://www.destentor.nl/rijssen-holten/geen-geld-scholen-rijssen-holten-br-voor-renovatie-en-nieuwbouw~ab90ba45/