Basisonderwijs woest over bezuiniging van 61 miljoen euro: ‘Kabinet geeft trap na’

| 7-11-2017 | De PO Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is boos omdat het kabinet alsnog tientallen miljoenen euro’s bezuinigt op het primair onderwijs. Het gaat om een al langer bekend tekort op de begroting van het ministerie van Onderwijs, dat het vorige kabinet doorschoof naar het nieuwe kabinet.

De bezuiniging loopt de komende jaren op tot 61 miljoen euro, en is een gevolg van opstapelende tekorten op de onderwijsbegroting.

Verbijsterend, vindt de PO Raad. ,,De basis is al niet op orde, de kosten zijn jarenlang harder gestegen dan de inkomsten. Het is onverantwoord dat nog meer wordt bezuinigd”, aldus voorzitter Rinda den Besten. ,,De bezuiniging overschaduwt bovendien de extra investeringen die het kabinet aankondigde om de salarissen in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen.”

De bezuinigingen komen voor het basisonderwijs uit de lucht vallen. Ze wisten dat er een tekort van zo’n 100 miljoen euro in het hele onderwijs was. Maar in eerdere doorrekeningen werden het primair en voortgezet onderwijs gevrijwaard. Mbo, hbo en universiteiten zouden het tekort opvangen.

Totdat vrijdagavond een nota van wijziging tussen de Kamerbrieven zat. Het onderwijs moet niet 100, maar 183 miljoen euro besparen. En een deel van het bedrag moet van basis- en middelbare scholen komen. ,,Dit gaat ons gewoon weer duizend leraren kosten,” brengt Den Besten verbouwereerd uit.

Investeringen
Het ministerie van Onderwijs stelt dat het kabinet veel meer in het basisonderwijs investeert dan bezuinigt. ,,Ze krijgen er in 2021 720 miljoen euro bij. Dat zijn grote investeringen. We streven ernaar de bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van het primaire proces. Dat bedrag moeten we vinden door efficiënter te organiseren,” aldus woordvoerder Sander van Dam.

Maar die redenatie gaat er bij de PO Raad niet in. Die investeringen zijn volgens haar onvoldoende om de problemen echt aan te pakken. ,,Met bezuinigingen hier bovenop geeft het kabinet het onderwijs een trap na”, aldus Den Besten.

Bovendien gaat een deel van het extra geld dat ze krijgen naar de salarissen van de leraren die nu voor de klas staan. Den Besten: ,,Die 60 miljoen moeten we dus ergens anders vandaan halen en iedereen weet dat het grootste deel van ons geld naar salarissen gaan. Dat betekent dus dat we leraren moeten wegsnijden, terwijl we al een tekort hebben.”

Staken
De basisscholen vinden sowieso dat de regering meer geld moet uittrekken dan de huidige 720 miljoen voor betere salarissen en verlaging van de werkdruk. Ze hebben aangekondigd te blijven strijden totdat de regering 1,4 miljard euro extra voor de basisscholen vrijmaakt. Mogelijk gaan de basisschoolleraren opnieuw staken.

Vorige week zat protestgroep PO in Actie met de kersverse minister van Onderwijs Arie Slob om tafel. Die liet meteen weten dat er geen extra geld komt. ,,Ze krijgen echt een fors bedrag. Veel andere sectoren krijgen helemaal niets”, aldus Slob, die de boze leraren alleen de mogelijkheid kon aanbieden mee te praten over de besteding van het beschikbare extra geld.

Vandaag zit het PO Front, bestaande uit leraren, onderwijsbonden, schoolleiders én schoolbesturen met Slob om tafel. Den Besten: ,,Dat gesprek was al spannend, maar wordt nu nog spannender. We gaan hem gelijk om opheldering vragen en zijn heel erg benieuwd naar zijn uitleg.”

Bron: https://www.ad.nl/politiek/basisonderwijs-woest-over-bezuiniging-van-61-miljoen-euro-kabinet-geeft-trap-na~ab40284b/