Strijd om scholen wordt heviger

| 16-09-2016 | Ouders in Bingelrade en Jabeek alsmede de schoolbesturen Kindante en Innovo zijn boos op Onderbanken. De strijd om de basisschoolleerling wordt steeds heviger. De stand van zaken.

De hoofdrolspelers

De basisscholen in Jabeek, Bingelrade, Merkelbeek (alle gemeente Onderbanken) en Doenrade (gemeente Schinnen). Verder de schoolbesturen Kindante (Doenrade) en Innovo (Jabeek en Bingelrade) en de gemeente Onderbanken.

De fusie
Voor de scholen in Jabeek en Bingelrade dreigt op termijn sluiting in verband met het afnemend aantal leerlingen. Volgens Innovo-directeur Bert Nelissen wordt hij tegengewerkt door Onderbanken bij zijn poging één van beide open te houden, omdat de gemeente zich vooral richt op de school in Merkelbeek (die onder Movare valt). Daar komt een brede maatschappelijke voorziening bij te liggen, waarvoor Onderbanken veel geld heeft uitgetrokken.

Onderbanken zegt best geld uit te willen geven om één van beide scholen in Bingelrade of Jabeek open te houden, maar niet voor eeuwig. De school in Merkelbeek is voor de toekomst duidelijk een speerpunt. Kindante en Innovo besluiten om te onderzoeken of er één fusieschool kan komen in Doenrade. Daar kan de basisschool namelijk evenmin zelfstandig het hoofd boven water houden. Gezien de afstand lijkt dit voor de ouders in Jabeek en Bingelrade een acceptabel alternatief: Doenrade ligt dichterbij dan Merkelbeek. Bovendien gaan Schinnen en Onderbanken (samen met Nuth) binnenkort toch fuseren.

De brief
De ouders van Jabeek en Bingelrade ontvangen begin deze maand een brief van de gemeente Onderbanken. De strekking: de gemeente wil onderzoeken of er interesse is voor gratis vervoer naar de school in Merkelbeek. Kindante en Innovo weten niets van deze brief en zijn not amsued. Want als ouders door dit aanbod voor Merkelbeek gaan kiezen kan de beoogde fusieschool in Doenrade wel eens te weinig leerlingen krijgen.

De reacties
De medezeggenschapsraden van de scholen in Jabeek en Bingelrade adviseren de ouders om bij Onderbanken de details van het gratis vervoer na te vragen. Ze hebben het in een brief aan de ouders over een proefballon die moet worden leeg geprikt. Kindante en Innovo willen op hun beurt snel weten hoeveel behoefte er is aan de fusieschool in Doenrade. Als te veel ouders kiezen voor een andere optie (bijvoorbeeld Merkelbeek), komt die fusie op losse schroeven te staan. En daarmee op korte termijn ook de aanwezigheid van een school in één van de kernen Jabeek, Bingelrade, Doenrade, want die hebben zelfstandig geen toekomst, zo hebben de schoolbesturen laten weten.

De toekomst
Als zoveel ouders in Bingelrade en Jabeek hun kinderen zo graag naar Doenrade sturen, dan kunnen ze dat toch aangeven en vriendelijk bedanken voor het eventueel door Onderbanken aangeboden gratis vervoer? Klopt, maar een aantal ouders twijfelt nog. De scholen in Bingelrade en Jabeek zijn net overgegaan op een andere leermethode. Sommige ouders vinden het niet prettig als hun kinderen op de fusieschool in Doenrade weer op iets anders moeten overstappen. De leermethode op de beoogde fusieschool is nog niet bekend. Ze zullen echter zo snel mogelijk een besluit moeten nemen. Kindante en Innovo willen weten waar ze aan toe zijn.

Bron: http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160916_00024591/strijd-om-scholen-wordt-heviger