Scholen krijgen eerder extra geld voor aanpak werkdruk

| 06-03-2019 | Basisscholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra geld om de hoge werkdruk aan te pakken. In totaal is er dan 333 miljoen euro beschikbaar, heeft minister Slob bekendgemaakt. Scholen kunnen er vakdocenten (voor gymnastiek of handvaardigheid), onderwijsassistenten of conciërges mee aannemen.

Juffen en meesters in het basisonderwijs klagen al jaren over de enorme werkdruk. In 2017 en 2018 voerden ze verschillende stakingsacties om hun eisen kracht bij te zetten. Ook voor volgende week vrijdag staat een actiedag gepland.

In het werkdrukakkoord, dat begin vorig jaar werd gesloten, werd extra geld beschikbaar gesteld, oplopend tot 430 miljoen euro in 2022. Dit schooljaar is er 237 miljoen beschikbaar. Aanvankelijk zou dat bedrag voor het schooljaar 2019-2020 hetzelfde blijven, maar Slob heeft nu besloten dat er toch 96 miljoen bij komt.

Mooie sigaar uit eigen doos

Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van vakbond CNV Onderwijs. Die drong erop aan dat het extra geld eerder beschikbaar zou komen. Het is geen nieuw geld, de verhoging van het bedrag wordt alleen naar voren gehaald. Is het daarmee een sigaar uit eigen doos? Slob: “Zo zou je het kunnen noemen, maar dan wel een hele mooie sigaar. Daar lust ik er wel een paar van, al rook ik niet.”

Het naar voren halen hoeft volgens Slob niet te betekenen dat het uiteindelijke doel, 430 miljoen euro in 2022, niet wordt gehaald. Hij verwacht dat er op andere begrotingsposten geld overblijft, dat gebruikt kan worden om het gat te dichten.

Voortdurende zorg

De minister noemt de werkdruk op basisscholen een voortdurende zorg en daarom neemt hij nu deze maatregel. Dit jaar kreeg een school van gemiddelde grootte zo’n 35.000 euro om de werkdruk te verlagen, daar komt volgend schooljaar 15.000 euro bij.

Het geld wordt niet apart overgemaakt, maar toegevoegd aan de bestaande bekostiging, de zogeheten lumpsum. Scholen mogen zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed, maar het personeel moet via de medezeggenschapsraad wel instemmen.

“Het is goed om leraren te ontlasten”, zegt Slob. “Als een school bijvoorbeeld een gymdocent aanstelt, krijgt een groepsleerkracht 2,5 uur in de week extra erbij. Zo kan die zich beter richten op zijn kerntaak: lesgeven.”

Juist geld over

Gisteren werd juist bekend dat veel scholen geld overhouden. Uit onderzoek van de PO-Raad bleek dat ongeveer 170 scholen in totaal 185 miljoen euro op de plank hebben liggen.

Sommige zijn volgens de PO-Raad gewoon te zuinig, maar veel besturen geven ook aan dat ze wel extra personeel willen aannemen, maar dat ze niemand kunnen vinden.

Vakbond: dit is een boekhoudtruc

CNV Onderwijs is heel blij met het besluit van Slob. “Hiermee snapt Den Haag dat er nu iets moet gebeuren”, zegt vakbondsvoorzitter Schueler. “Morgen kunnen de teams op scholen direct met elkaar om de tafel om extra handen te regelen voor volgend schooljaar.”

De grootste vakbond, AOb, is veel minder enthousiast. “Het is een boekhoudkundige truc. Dit geld was al voor het onderwijs, maar is nu eerder beschikbaar gesteld. Het lijkt erop dat dit bedoeld is om de actiebereidheid te remmen voor volgende week.”

Op vrijdag 15 maart organiseert de AOb een nationale onderwijsstaking, voor hogere lonen en een lagere werkdruk. De eis is een structurele investering in het onderwijs van vier miljard. Drie miljard daarvan moet naar het basis- en voortgezet onderwijs gaan.

Ondanks de toezeggingen van minister Slob gaat die staking gewoon door, zegt AOb-voorzitter Verheggen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2274790-scholen-krijgen-eerder-extra-geld-voor-aanpak-werkdruk.html