Opening Gezond Schoolplein van basisschool De Plantage

| 08-11-2016 | VEENENDAAL De gereformeerde basisschool De Plantage in Veenendaal opent op vrijdag 11 november officieel hun Gezonde Schoolplein. De samenwerking van de gemeente met het bedrijfsleven heeft ervoor gezorgd dat het plein van de basisschool tot stand is gekomen. Het plein is bijna helemaal af; er zijn nog slechts een paar punten uit het ontwerp die later gerealiseerd zullen worden.

De gemeente heeft gezorgd voor het vergroten van het plein en allerlei bedrijven hebben geholpen met de uitvoering en het sponsorten van materialen. Waar het grijze en kale plein eerst weinig uitdaging bood en niet uitnodigde tot spelen, is er nu een mooi groen en uitdagend plein ontstaan, met veel mogelijkheden voor onderzoeken, ontdekken en bewegen.

OVERAL SPELEN Directeur Martin Roes van De Plantage: ,,We moeten het plein ook netjes houden; elke groep heeft zijn eigen gedeelte om schoon te houden. Dat werkt nog niet helemaal goed, maar als straks iedereen eraan gewend is hebben we er allemaal profijt van.” Een leerling uit groep 6 zegt: ,,Het was even wennen; nu met alle groepen op het plein en je mag overal spelen. Vooral de heuvel is erg leuk, daar mogen we hutten bouwen.” Een leerling uit groep 8: ,,Het nieuwe speelveld wordt vooral gebruikt als voetbalveld en met de tribune erbij, hebben we nu echte toeschouwers.”

MOESTUINEN Bij de vernieuwing van het plein zijn er ontzettend veel tegels uit de grond getrokken, waarmee er ruimte vrij gemaakt is voor beplanting rondom de bestaande schommel en duikelrekken. In hetzelfde deel is een avontuurlijke zandbak toegevoegd met daaromheen palen met klimplanten, waarmee kinderen zelf spelletjes kunnen bedenken. Het voetbalveldje is verplaatst naar de andere zijde van de school, waardoor er minder overlast is voor de buurtbewoners. Op de oude plek van het voetbalveld zijn nu moestuinen aangelegd en een kasje. Aan de ‘actieve kant’ van het plein, waar nu ook het voetbalveldje ligt, is in overleg met de gemeente een strook groen (heuvel) bij het plein getrokken. Hierdoor is het speeloppervlak behoorlijk uitgebreid en kunnen de kinderen goed verstoppertje spelen en hutten bouwen.

AMBASSADEUR Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt basisschool De Plantage begeleiding bij onder andere het organiseren van beheer en onderhoud, het inzetten van gezonde activiteiten, het verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma, het behalen van het vignet Gezonde School en het vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland. Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk. Basisschool De Plantage draagt het vignet Gezonde School en heeft het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid.

GEZOND SCHOOLPLEIN Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Basisschool De Plantage is daarom blij dat zij werd geselecteerd.

Bron: http://veenendaalsekrant.nl/lokaal/opening-gezond-schoolplein-van-basisschool-de-plantage-182431