Krimp treft middelbare scholen

| 11-04-2017 | Na de basisscholen worden vanaf volgend schooljaar ook alle middelbare scholen in ons land getroffen door ’krimp’. Volgens de VO-raad, die deze scholen vertegenwoordigt, is het zaak hierop te anticiperen omdat het ingrijpende gevolgen kan hebben.

Sinds de eeuwwisseling daalt het aantal geboortes, wat leidt tot minder leerlingen. Op dit moment zijn er circa 996.000 scholieren in het voortgezet onderwijs en uit prognoses van het CBS blijkt dat dit volgend schooljaar afneemt met circa 8000 leerlingen. Tot het jaar 2021/2022 zullen er ongeveer elk jaar 14000 leerlingen minder instromen.

Basisscholen hebben al langer te maken met de afname van leerlingen; tussen 2010 en 2017 stroomden gemiddeld 17.000 leerlingen per jaar minder in. Op het platteland is de daling in het voorgezet onderwijs al een beetje ingezet; zo nam in de Friese gemeente Kolummerland en Nieuw Kruisland de afgelopen twee schooljaren het aantal leerlingen met 12 procent af. Momenteel fuseren of sluiten 100 basisscholen per jaar en 5 middelbare scholen.

’Anticiperen op krimp’
Woordvoerder Termeer van de VO-raad die de middelbare scholen vertegenwoordigt: „Voor deze scholen is het zaak om te anticiperen op krimp. Het kan namelijk grote gevolgen hebben; het schoolbudget is afhankelijk van het aantal leerlingen. Als het budget afneemt is er mogelijk minder geld voor de aanschaf van nieuwe lesmethodes of bijscholing van docenten, waardoor de kwaliteit kan afnemen.”

Basisscholen die heel klein worden kunnen een kleinescholentoeslag krijgen. In het voortgezet onderwijs bestaat die helaas niet. Wel kunnen ze fusiecompensatie krijgen als ze gaan fuseren en inkomsten verliezen.

Minder leraren nodig op platteland
Voor vooral leraren op het platteland kan de leerlingendaling ontslag tot gevolg hebben, want daar zijn minder docenten nodig. De grote vraag is en blijft met name in de grote steden wel groot. Ook is er de kwestie van huisvesting. Met minder leerlingen zijn minder nodig, terwijl de kosten doorlopen. Dan moet met gemeenten afspraken worden gemaakt over het teruggeven of het vinden van een herbestemming van deze ruimtes.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/27974451/__Krimp_treft_middelbare_scholen__.html