Goede verlichting in scholen verbetert leerproces, gezondheid en welzijn van leerlingen en leerkrachten

| 13-04-2017 | Nieuwe publicatie ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’ biedt scholen een leidraad aan bij het maken, beoordelen en verbeteren van een lichtontwerp. Het schoolpatrimonium in België is verouderd en een substantiële inhaalbeweging in de modernisering ervan dringt zich op. Naast thermisch comfort, akoestiek en binnenluchtkwaliteit is een goede verlichting van groot belang. Uit bevragingen blijkt dat het visueel comfort steevast in de top drie van leerkrachten staat wanneer hen gevraagd wordt naar de belangrijkste factoren waarop gelet moet worden bij het ontwerp van een klaslokaal.

Studenten vinden, naast de verstaanbaarheid van de leerkracht, vooral de leesbaarheid van het bord heel belangrijk. Met de nieuwe publicatie ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’ reiken de onderzoeksgroepen die meewerkten aan het IWT-TETRA project ‘Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen’ een gratis handleiding aan die de verschillende facetten van licht en verlichting in schoolgebouwen beschrijft en informatie biedt om een lichtontwerp te maken, te beoordelen en te verbeteren.

Uit studies is gebleken dat het visueel comfort in klaslokalen een impact heeft op het leerproces (bv. op de concentratie en vitaliteit van de leerlingen), maar ook op de algemene gezondheid en het welzijn van de leerlingen en leerkrachten.

Bij het uitwerken van een lichtconcept voor een gebouw is daglicht een primaire bron van licht: het bevordert het algemene welzijn en het concentratievermogen van de leerlingen. Bij een tekort aan daglicht moet er aangevuld worden met kunstlicht. De (r)evolutie in ledverlichting heeft ervoor gezorgd dat er zeer energie-efficiënte oplossingen beschikbaar zijn voor de kunstverlichting. Bovendien kunnen we de kunstverlichting naar wensen en behoeften sturen door te kiezen voor lichtregelsystemen.

De onderzoeksgroepen Laboratorium voor Lichttechnologie en Duurzaam Bouwen van KU Leuven Technologiecampus Gent hebben samen met Pixii vzw (nieuwe naam van Passiefhuis-platform) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een jaar lang 10 klaslokalen gemonitord en de mogelijkheden van verschillende types daglichtregelsystemen bestudeerd. De bevindingen van het IWT-TETRA-project “Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen” zijn gebundeld in de nieuwe publicatie ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’. De publicatie gaat echter over veel meer dan alleen maar daglichtregelsystemen. Ze geeft de lezer een overzicht van alle aspecten van licht in schoolgebouwen. Bedoeling is om via deze publicatie zowel de gebouwbeheerder de basis van verlichting te kunnen meegeven alsook architecten en ontwerpers de nodige info te bieden om een lichtontwerp te maken, te beoordelen of te verbeteren.

De brochure ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’ is gratis beschikbaar en te downloaden via deze link:
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=bbri&sub=laboratory&pag=lab_daylight&art=activity-synthesis&niv01=publications&niv02=BBRI&niv03=form

Bron: http://www.nsvv.nl/licht-scholen-beginner-tot-expert/