Energie besparen op school: drie vliegen in één klap

| 15-02-2018 |Omdat onderwijstaken alle aandacht opeisen besteden veel scholen te weinig aandacht aan hun energieverbruik. Daardoor is de energierekening soms wel dertig tot veertig procent te hoog en voldoen veel scholen niet aan de wettelijke verplichtingen. In het energieakkoord is afgesproken dat gemeenten en provincies meer prioriteit gaan geven aan toezicht op de verplichting tot energiebesparing.

Naast de reguliere milieucontroles, waarin energie wordt meegenomen, kunnen toezichthouders van omgevingsdiensten in de komende jaren scholen bezoeken voor een specifieke controle op de energiebesparingsverplichtingen.

Erkende maatregelen
Als hulpmiddel bij energiebesparing in scholen zijn erkende maatregellijsten opgesteld voor onderwijsgebouwen. Wanneer u al deze erkende maatregelen heeft getroffen voldoet u aan de wettelijke verplichtingen. U kunt ook de lijst ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen’ bekijken. Hierin staan ruim 100 maatregelen die zich binnen 5 tot 10 jaar terugverdienen (hierin zitten ook de verplichte maatregelen). Of de ‘Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs’.

Hoe ga ik aan de slag?
Wat en waar u in uw school kunt besparen is sterk afhankelijk van uw situatie en van de maatregelen die u al heeft getroffen. Staat u nog aan het begin, dan is het zaak eerst inzicht te krijgen in de uitgangssituatie door bijvoorbeeld:

-Uitvoeren van een doe-het-zelf checklist energiebesparing op school. Er zijn checklisten waarmee leerlingen zelf aan de slag kunnen om de duurzaamheid van hun school te meten;
-Het uitvoeren van een maatwerkadvies door een gecertificeerd energieadviseur. U vindt een geschikte adviseur de website van Greendeal scholen of kwaliteitsregister QBISNL;
-Het installatiebedrijf vragen een onafhankelijke Installatie Scan voor scholen uit te voeren;
-Aan de slag gaan met energiemanagement en kiezen van een passend energiemanagementsysteem (EMS).

De Greendeal Scholen kan u helpen om een goede start te maken. Omdat een goede aanpak van energiebesparing veel tijd en kennis vraagt en geen kerntaak is voor scholen, kan het slim zijn dit uit te besteden via een prestatiecontract met een uitvoerende partij. Meer informatie over, en ervaringen met prestatiecontracten vindt u hier.

Subsidies en regelingen
Voor investeringen in energiebesparende maatregelen zijn fiscale regelingen en subsidies beschikbaar. Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een volledig overzicht van de mogelijkheden. U kunt zoeken per branche, per maatregel of doel van de investering.

Barrières en hoe ermee om te gaan
Van de inspectie mag ik niet investeren.

U mag investeren in een gebouw indien het gaat om een lager energieverbruik of beter binnenklimaat, mits het gaat om een redelijk bedrag dat zich in een redelijke termijn terugverdient (15 jaar). Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn verplicht.

Ik wil energie besparen en wil graag zonnepanelen.

Op grond van de trias energetica, moet u eigenlijk proberen eerst zoveel mogelijk energie te besparen, dan zoveel mogelijk duurzame energie toe te passen en als laatste proberen fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Ik weet niets van energiebesparing en heb er geen tijd voor.

Als u geen kennis hebt van energiebesparing en geen tijd om u hierin te verdiepen of ermee bezig te zijn, kunt u een goede adviseur inschakelen om een energiebesparingsplan te maken. Hiermee weet u wat de mogelijkheden zijn. Indien gewenst kunt u ook een adviseur inschakelen om de uitvoering van de maatregelen te begeleiden en eventueel de installateur aan te sturen.

Praktijkervaringen
Wat zijn ervaringen van collega’s bij gemeenten en schoolbesturen met het besparen of opwekken van energie en/of het verbeteren van het binnenklimaat? Op de website van Greendeal Scholen vindt u hun verhaal en lichten zij de maatregelen die zij genomen hebben toe.

Bron: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/energie-besparen-op-school-drie-vliegen-in-een-klap