Directeuren ontruimen ‘hun’ basisscholen uit protest

| 01-09-2018 | Basisschooldirecteuren ontruimen op woensdag 12 september om 9 uur scholen in het hele land. Het is het begin van eigen acties van schoolleiders voor betere lonen, minder werkdruk, erkenning en een hogere waardering. ,,Schooldirecteuren zijn al lang geen leraar plus meer.” 

Nu de leraren een deel van de buit binnen hebben, willen de schoolleiders voor hun eigen zaak gaan knokken. Op woensdag 12 september hebben de leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland hun laatste stakingsdag in de estafette. De schooldirecteuren nemen het stokje over. ,,Er is grote actiebereidheid”, constateert Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ,,Schoolleiders willen niet staken, maar wel actievoeren.”

Daarom houden ze om 9 uur een ontruimingsoefening in het hele land. ,,We slaan alarm. Dan ligt het onderwijs zo een uur stil.” En daar blijft het niet bij. De AVS kondigt aan elke maand een actie te houden. Wat na de ontruimingsoefening volgt, is nog geheim.

Terwijl de kranten vol staan over lerarentekorten, zijn er dit schooljaar al zo’n 200 basisscholen zonder directeur. Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) blijkt dat 10 procent van de basisscholen voor dit schooljaar een directievacature had. Nog eens 7 procent zocht een adjunct-directeur. Het is in ruim 60 procent van de gevallen gelukt iemand te vinden. ,,Als je percentueel kijkt, is het tekort aan schooldirecteuren twee keer zo groot als aan leraren”, aldus Van Haren.

Problemen

En de problemen groeien. In sommige regio’s is meer dan de helft van de schooldirecteuren 55 jaar of ouder. De afgelopen twee jaar nam het aantal vacatures toe van 574 in 2016 naar bijna 800 in 2018. Op die vacatures komen steeds minder kandidaten af, constateert Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. In 2015 waren er minder dan 10 kandidaten bij 6 procent van de banen, in 2017 liep dat percentage op tot 36 procent.

Schoolleiders krijgen echter nauwelijks meer betaald dan leraren. Sterker, sommige leraren die in een hoge salarisschaal zitten, verdienen nog meer dan een adjunct-directeur. Het maakt het beroep er niet aantrekkelijker op. ,,Een schooldirecteur is allang geen leraar plus meer. Het beroep is veel complexer geworden”, aldus Van Haren.

Ze beheren een groot budget dat soms zelfs in de miljoen(en) euro’s loopt, moeten zorgen voor het gebouw en de formatie van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel op peil zien te houden. Ook in deze tijd van lerarentekorten. Bovendien hebben basisscholen er meer taken bijgekregen, zoals passend onderwijs waarbij zoveel mogelijk leerlingen met een zorgvraag in de reguliere klassen moeten blijven en het contact met jeugdzorg en gemeenten.

Gaten

Om de tekorten op te vangen, nemen sommige directeuren meerdere scholen onder hun hoede. Ook worden interimmers ingehuurd om de gaten te vullen, maar die zijn flink duurder. Van Haren: ,,Mensen onderschatten wat een directeur betekent voor een school.” De Onderwijsraad constateerde dat de kwaliteit omhoog schiet als er een goede leider loopt. ,,Andersom kan je een fantastisch lerarenteam hebben, maar zonder directeur dalen daar de prestaties,” weet Van Haren.

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/directeuren-ontruimen-hun-basisscholen-uit-protest~a3698818/