Crowdfunding wint aan populariteit bij ‘arme’ scholen

| 8-12-2015 | Scholen hebben crowdfunding steeds harder nodig om tablets, reisjes of de aanleg van een plein te kunnen betalen. Honderden scholen grijpen naar de nieuwe online campagnes om geld te werven.

Crowdfunding-platforms krijgen meer aanvragen van scholen. Geef Onderwijs, hét platform dat zich specifiek op het onderwijs richt, ziet een verviervoudiging van het aantal acties. Meer dan tweehonderd scholen – van basisschool tot hoger onderwijs – voeren online campagnes.

Ook andere platforms, zoals Voor je Buurt en sparen4schoolplein, zien dat scholen andere inkomstenbronnen zoeken. ,,De ouderbijdrage staat onder druk. Hiermee kunnen scholen de druk van de ketel halen,” verklaart Lex Joosten, van de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus.

Ouderbijdrage
CBS Het Podium in Rotterdam merkt dat het steeds lastiger voor ouders is om de ouderbijdrage te betalen. Vorig jaar had de school nauwelijks genoeg geld om op schoolreis te gaan. Juf Tineke Pranger: ,,Ik had er genoeg van en dacht: we moeten gaan crowdfunden.”

Crowdfunding is een moderne, online manier om geld in te zamelen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is de methode al ingeburgerd. Maar in Nederland komt die nu pas op. Scholen zetten campagnes in om muziekinstrumenten te kunnen aanschaffen, groene wanden (schoolmuur vol met plantjes) te creëren, lessen reanimeren aan te bieden, zonnepanelen op het dak te leggen of tablets te kopen. Leerlingen proberen geldschieters te vinden voor congressen of onderzoeken voor profielwerkstukken.

Ze maken een begroting, ontwerpen een website en proberen kinderen, ouders en bedrijven te activeren om geld te doneren.

De school CBS Het Podium heeft 3500 euro nodig om met de groepen 5 tot en met 8 naar het Archeon in Alphen aan den Rijn te kunnen. ,,Je neemt als school niet zo snel geld aan van sponsors,” verklaart Pranger. ,,Bovendien wil je ook niet altijd bij dezelfde bedrijven aankloppen voor geld. We hopen dat ouders hun werkgevers op onze website wijzen en dat we zo genoeg geld bij elkaar krijgen voor de schoolreis.”

,,Juist voor scholen is crowdfunding aantrekkelijk,” zegt Ronald Kleverlaan, crowdfunding strateeg. ,,Ze hebben al een betrokken gemeenschap met alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s en kennissen.”

De Koningin Beatrixschool in Nieuwegein haalde sinds eind oktober al meer dan 1000 euro op voor een nieuw schoolplein. Donateurs worden enthousiast van de tegenprestatie die ze krijgen: bij donaties vanaf 25 euro krijgen ze een pleintegel die ze naar eigen smaak mogen versieren, giften vanaf 100 euro worden beloond met een eigen kabouterhuisje op het kleuterplein. ,,Veel mensen willen een eigen pleintegel en doneren die 25 euro,” merkt initiatiefnemer Deirdre Wirtz, voorzitter van de ouderraad.

Steun
Toch is het geld niet komen aanwaaien. Crowdfunding kost tijd en energie. Juist daarom deinzen sommige scholen er nog voor terug. Adjunct-directeur Tineke Zijderveld van de Koningin Beatrixschool is blij dat de ouders de actie hebben gesteund. ,,Anders weet ik niet of we dit hadden gedaan,” geeft ze toe. De reden? ,,Leraren ervaren al veel tijdsdruk, dus kunnen dit er niet bij hebben.”

Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, ging Wirtz langs alle klassen om de kinderen voor de plannen te porren. Het idee: als de kinderen enthousiast zijn, worden de ouders dat ook vanzelf. De kinderen van de leerlingenraad maakten een filmpje om te laten zien waarom ze zo graag een nieuw plein willen – ‘de jongens gebruiken het klimrek als voetbalgoal, wij kunnen niet eens op het klimrek’.

Via het platform Voor je buurt zette de Koningin Beatrixschool de plannen online.

Een actie via crowdfunding valt of staat met een lerarenteam dat achter de campagne staat én een paar goede kartrekkers, stelt Annelies Schoonderwoerd van Geef Onderwijs. Maar als het team eenmaal staat, brengt zo’n actie een school meer dan alleen geld. ,,Je kunt er tegelijkertijd de ouderbetrokkenheid mee vergroten,” stelt Aster van Tilburg van Voor je Buurt.

De SP vindt het van de zotte dat scholen zich moeten bezighouden met acties om geld te vinden. ,,Dit geeft het failliet aan van het beleid van staatssecretaris Dekker. Scholen krijgen gewoon te weinig geld,” stelt Kamerlid Tjitske Siderius. Tablets en muziekinstrumenten zijn nodig als leermiddelen, betoogt de SP, die moeten van overheidsgeld kunnen worden betaald.

Tien experimenten
Omdat crowdfunding slechts eenmalig geld oplevert, doet het ministerie van Onderwijs een proef met nieuwe manieren van financiering op middelbare scholen. Tien scholen experimenteren met andere, extra inkomstenbronnen. ,,Sponsoring of donaties zijn niet bedoeld voor het primaire onderwijsproces, maar bieden scholen de mogelijkheid voor aanvullende activiteiten,” verklaart een woordvoerder. OCW zegt dat scholen genoeg geld voor onderwijs krijgen.

,,Een school heeft een grotere betekenis in een buurt dan alleen kinderen aan een diploma helpen,” legt projectleider Peter Inklaar van Charistar (adviseur op het gebied van filantropie) uit.

Door die bredere rol te benadrukken, kunnen scholen bijvoorbeeld bedrijven aan zich binden.

Bron: http://www.ad.nl/digitaal/crowdfunding-wint-aan-populariteit-bij-arme-scholen~a344a8e9/